Jonas tar bort

Viktig är vikten och lätt ska det vara, men nu är den i lättaste laget…